Kompetencer

Kontakt informationer:

Knippel Arkitekt MAA

Carit Etlars Alle 56

6700 Esbjerg

Tlf.: 2099 4431

Uddannelser:
Tømrer, Fanø
Byggetekniker, Esbjerg
Afgang fra arkitektskolen i Aarhus 1979
 
Ansættelser:
79-81 Hammekens tegnestue, Fredericia
82-88 Arkitektfirmaet Rudolf Lolk, Esbjerg
88-90 MT HØJGAARD
91-98 Arkitektfirmaet Rudolf Lolk, Esbjerg
Fra 1998 eget arkitektfirma i Esbjerg.

K N I P P E L ARKITEKT MAA

Bare ret god + spændende at arbejde sammen med.
+  vældig flink.....
Eget arkitektfirma i 18 år.
Erfaring og indsigt med alle former for byggeri.

  • Private og offentlige byggerier
  • Stor erfaring i at udarbejde Multihuse/kulturhuse.
  • Indretninger,
  • boliger,
  • tilbygninger
  • erhvervsbygninger.
  • Tilknyttetet censorteam til tekniske, videregående uddannelser